Jak to robimy?

rozmawiamy, myślimy, tworzymy
ROZMAWIAMY, CZUJEMY, CZYTAMY, OBSERWUJEMY, MYŚLIMY, POZNAJEMY, UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH, TWORZYMY.

Nasze projekty są niebanalne, kompleksowe, nowatorskie. Reagujemy natychmiast na każdą zmianę. .

Działamy samodzielnie, zadaniowo, kompleksowo – w ścisłej współpracy z naszymi Klientami oraz (na ile to możliwe) przyszłymi beneficjentami projektów.

Wierzymy w zaufanie i jest ono dla nas wielką wartością. Staramy się być niewidzialni – liczy się tylko sukces projektu. Bardzo blisko współpracujemy z mediami, samorządami, organizacjami użyteczności publicznej itp.

Narzędziami używanymi w naszej pracy są:

spotkania
bezpośrednie

eventy tematyczne, spotkania warsztatowe, konferencje, porady eksperckie, koncerty tematyczne…

multimedia

filmy, teledyski, animacje, grafiki, strony internetowe, aplikacje multimedialne, portale społecznościowe, dźwięk, światło…

język
czyli słowo pisane

artykuły, książki, raporty, piosenki, newsy, memy, posty, etc.

odczucia, emocje

tworzenie przestrzeni przyjaznej, klimatu współpracy, zaufania, rozmów, mediacji… pomiędzy interesariuszami.info@ebd.org.pl

EBD Sp. z o.o.
ul. Herbu Janina 3a/28,
02-972 Warszawa