Masz pytanie?

info@ebd.org.pl

22 357 51 00

501 10 10 50
Jesteśmy w Warszawie. Działamy w całej Polsce.

European Business Dialogue Sp. z o.o.
ul. Herbu Janina 3a/28, 02-972 Warszawa
NIP: 951 219 50 52
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000263871
Spółka reprezentowaną przez Iwonę Strykier-Sibilską, Prezesa Zarządu