PR / CSR / Events

i znacznie więcej
REALIZUJEMY POGŁĘBIONE MERYTORYCZNIE PROJEKTY ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ MARKI LUB IDEI. TWORZYMY NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA, KTÓRE WSPOMAGAJĄ DOTARCIE DO GRUP DOCELOWYCH.

Edukujemy i propagujemy zdobywanie wiedzy (zdrowie, ekologia, relacje międzyludzkie, rozwój dzieci i dorosłych, innowacyjność, nauki ścisłe i humanistyczne).

Zajmujemy się integracją grup poparcia i poszukiwaniem wspólnego mianownika dla projektów, celów, idei.
Kreaujemy niestandardowe strategie promocji marki.
Realizujemy pogłębione projekty z zakresu PR i CSR.

Czym się nie zajmujemy?
Marketingiem
Działaniami i ideami, w które nie wierzymy
Edukujemy, integrujemy

• organizujemy wydarzenia związane ze zdrowiem, ekologią, rozwojem
• propagujemy innowacyjność, nauki ścisłe i humanistyczne
• integrujemy dzieci i dorosłych wokół idei, celu, wartości
• poprzez naukę i zabawę

Budujemy relacje

• realizujemy projekty związane z komunikacją marki
• tworzymy niestandardowe rozwiązania dotarcia do grup docelowych

Doradzamy, rozmawiamy

• kreujemy niestandardowe strategie promocji, nowe rozwiązania kommunikacji
• angażujemy się w pogłębione projekty z zakresu PR i CSR


info@ebd.org.pl

EBD Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 17 lokal 107
02-797 Warszawa


projekt i wykonanie A. Lodzińska