Ekologia dla szkół (Tesco)

Klienci: TESCO, Tetra Pak,
Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Ekologia dla Szkół

– kilka edycji programu w formie filmów, testów interaktywnych, aplikacji, artykułów, porad dystrybuowanych do

15 000 szkół w Polsce.

Akcję rozwinięto w kolejnych latach o produkcję blisko 600 koszy do selektywnej zbiórki oraz część informacyjną realizowaną do POS TV w sieci.


info@ebd.org.pl

EBD Sp. z o.o.
ul. Herbu Janina 3a/28,
02-972 Warszawa